Prosjekter

- Hvilke prosjekter hører inn under Nasjonal Kreftsatsing?

- Store og banebrytende translasjonsforskningsprosjekter

Nasjonal Kreftsatsing ønsker å inkludere flere prosjekter som inkluderer molekylærgenetiske analyser, og klinisk forskning i samme prosjekt. Prosjekter som ser på optimal karakterisering av pasientene og behandlingen de har fått, i kombinasjon med en søken etter kreftbehandling basert på svulstens genfeil.

En viktig forutsetning for alle prosjektene som kommer inn under Nasjonal Kreftsatsing er gode kliniske registre som inneholder relevant klinisk informasjon, herunder all behandling i hele pasientforløpet.

Den nasjonale kreftsatsingen har som målsetting å fasilitere betydelig tverrfaglig samarbeid mellom klinikere med ulik spesialisering, forskere innen klinisk medisin, molekylærbiologer, patologer, informatikere for datahåndtering, kreftepidemiologer, medisinske statistikere og dypsekvenseringsteknologer.

Dette vil danne et tverrfaglig nasjonalt nettverk som skal:

  • Levere forskning av høy kvalitet som gir kliniske føringer
  • Bidra til utvikling av protokoller for innsamling, analyse og registrering av data
  • Fremme persontilpasset kreftbehandling og bygge kompetanse hos klinikere

 

Kjetil Boye sittendecropped_Fotor


Kjetil Boye er onkolog og jobber med sarkompasienter. Samtidig er han også engasjert i translasjonell forskning på brystkreft og sarkomer.