Program fra Losbykonferansen 2015

Dag 1 – 11. mars 2015

Professor Ragnhild A. Lothe, nestleder Nasjonal Kreftsatsing, ønsker velkommen

Åpningstale ved Dr. Bjørn Erikstein, administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus (OUS)

SWOT analyse av klinisk kreftgenomikk i Norge 2015
Professorene Per Eystein Lønning og Ragnhild A. Lothe, leder og nestleder for Nasjonal Kreftsatsing

Paneldiskusjon
Professor Per Eystein Lønning, leder av brystkreftseksjonen, Haukeland Universitetssykehus (HUS), Professor Kjetil Tasken, direktør for Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM), Professor Gunnar Sæter, leder av Institutt for kreftforskning (IKF), OUS, Forskningsdirektør Stein Tore Nilsen, Stavanger Universitetssykehus (SUS),  Dr. Reino Heikkilä, leder av avdeling kreftbehandling, OUS og Professor Anders Waage, St. Olavs hospital

Klinisk implementert kreftgenomikk?

Lungekreftgenomikk – klinisk relevans i dag og i nær fremtid
Ikke tilgjengelig pga. pasientsensitiv informasjon
Dr Odd Terje Brustugun, OUS

Hvordan finne og ta i bruk aktuelle nye terapier for sjeldne kreftformer?
Professor Ola Myklebost, IKF, OUS og leder for Norsk kreftgenomikkonsortium

Biomarkørstyrt behandling ved gynekologisk kreft – muligheter og utfordringer
Professor Helga Salvesen, HUS og Universitetet i Bergen (UiB)

Heterogenitet i tumorer og kliniske markører
Forsker, Dr. Stian Knappskog, HUS – ved brystkreft –  ikke tilgjengelig pga. ventende publisering

Post doc, Dr. Anita Sveen, IKF, OUS – ved tarmkreft

Overlege, Dr. Marianne Brodtkorb, OUS – ved non-Hodgkin lymfom

Hva gjør ledelsen for å fasilitere kreftgenomikk inn i i klinikk?
Professor Sigbjørn Smeland, leder av klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, OUS

Dr. Bjørnar Gilje, Seksjonsoverlege, SUS

Molekylær patologi – en flaskehals for integrering av kreftgenomikk i klinikk?
Professor Anders Molven, UiB

Hva har de store datasett gitt oss av kreftklinisk nyttig informasjon? 

Pasienten som forskningsobjekt: Hvordan utnytte data fra store datasett?
Professor Eivind Hovig, IKF, OUS

Ny innsikt fra genomdata fra tarmkreft og prostatakreft
Dr. Rolf Skotheim, IKF, OUS

Hva finnes av etiske utfordringer i kreftgenomikk?
Professor Jan Helge Solbakk, Universitetet i Oslo (UiO)

Dag 2 – 12. mars 2015
Clinical trials in the era of genomic medicine?
Professor David Thomas, direktør ved The Kinghorn Cancer Centre, Sydney, Australia

Kreftgenomikk i Utprøvingsenhetene: Hvordan får vi det til og hva er utfordringene?
Professor Steinar Aamdal, leder for utprøvingsenheten, OUS
Professor Bjørn Tore Gjertsen, leder for utprøvingsenheten, HUS

Kreftgenomikk; på vei mot klinikk?
«Skavlan-setting» med inviterte: Dr. Terje Cruickshank Ahlquist, Roche Norge, Dr. Ian Mills, NCMM, Direktør for onkologi, Jens Bjørheim, AstraZeneca, Dr. Hans Petter Eikesdal, HUS, Professor Anne Hansen Ree, Akershus Universitetssykehus og Professor Eivind Hovig, IKF, OUS

Skavlanpanel 12.3.

Avslutning
Professor Per Eystein Lønning, leder Nasjonal Kreftsatsing

Slutt

—–

Rapport fra konferansen i 2014
I mellomtiden: Les rapporten fra konferansen «Kreftgenomikk – vår nye kliniske hverdag». Konferansen fant sted våren 2014 på Losby gods og var den første i sitt slag i Norge. Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpnet konferansen og dagen ble ledet av Kristin Halvorsen, styreleder i Bioteknologirådet.

Her finner du rapporten fra Losby konferansen: Rapport_Losby_v2

Her finner du nedlastbare versjoner av flere av presentasjonene fra konferansen

Bilde over: Forskerne Rolf Skotheim og Ragnhild A. Lothe

1-fasade storformat

Losby Gods