Presentasjoner fra Losby konferansen 2014

Konferansen på Losby Gods 27-28 mars samlet forskere, klinikere og beslutningstagere fra hele Norge til det første møtet om Kreftgenomikk. Her har vi samlet de fleste av presentasjonene som ble fremført.

Dag 1:

Professor Ola Myklebost: «Nasjonalt kreftgenomikkonsortium – en felles plattform for klinikkene?»

Dr. Leonardo A. Meza-Zepeda: «Labteknologien som gjør det umulige mulig»

Professor Ragnhild A. Lothe: Kolorektalkreft

Dr. Stian Knappskog: Melanomer og brystkreft

Dr Kjersti Flatmark: Metastatisk sykdom

Knut Martin Torgersen,medisinsk rådgiver, Pfizer: Kreftgenomikk sett fra legemiddelindustrien

Direktør Gunnar Sæter, Institutt for kreftforskning, OUS: Kreftgenomikk sett fra kreftforskningsinstituttet

Professor Kjell Magne Tveit, Strategidirektør for kreft, Helsedirektoratet: Kreftgenomikk sett fra fagmyndighetene

Bjørn Erikstein, Administrende direktør ved OUS: Kreftgenomikk sett fra sykehuset

Dag 2:

Dr Karol Axcrona, OUS: Pasientenes interesser: legeperspektivet

Professor Sigbjørn Smeland, leder av Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, OUS: Pasientenes interesser – perspektiv fra beslutningstakere i sykehusene

Biolog Rolf I. Skotheim: Perspektiver fra unge forskere og klinikere 1

Molekylærpatolog Hege Giercksky Russnes: Perspektiver fra unge forskere og klinikere 2

Onkolog Hans Petter Eikesdal:Perspektiver fra unge forskere og klinikere 3