Nasjonal Kreftsatsing

- Behandling basert på svulstens genfeil

Vi jobber for å stimulere til forskningsprosjekter innen kreftgenomikk, med det formål å gjøre kreftbehandlingen bedre og mer persontilpasset.

Gjennnom et nasjonalt nettverk av forskere og klinikere vil vi tilrettelegge for translasjonell forskning; fra lab inn i klinikk. Nasjonal Kreftsatsing skal være den ledende og drivende arenaen innen kreftgenomikk i Norge.

Nasjonal Kreftsatsing er vedtatt av Nasjonal Samarbeidsgruppe for medisinsk og helsefaglig forskning (NSG), og pågår i perioden 2013 – 2015.

Bakgrunn
Kreft er den hyppigste dødsårsaken etter hjerte-karsykdom. Kreftdødeligheten per 100 000 innbyggere har endret seg lite fra 1950 til i dag. Forekomsten av kreft har økt, og snaut 40 % av befolkningen vil få kreft en eller annen gang i løpet av livet.

Kreftforskningen er et bredt og sammensatt forskningsfelt og kreftforskningen i Norge omfatter en rekke sterke forskningsmiljøer på den internasjonale forskningsfronten. Forskningen innen kreftgenomikk er et uttrykk for dette, og et område der Norge har alle forutsetninger for å være helt i forkant og drive utviklingen videre.

Målsetning
Den nasjonale satsingen har som målsetning å fasilitere betydelig tverrfaglig samarbeid mellom klinikere med ulik spesialisering, forskere innen klinisk medisin, molekylærbiologer, patologer, informatikere for datahåndtering, kreftepidemiologer, medisinske statistikere og dypsekvenseringsteknologer. Dette vil danne et tverrfaglig nasjonalt nettverk som skal

  • Levere forskning av høy kvalitet som gir kliniske føringer
  • Bidra til utvikling av protokoller for innsamling, analys og registrering av data
  • Fremme persontilpasset kreftbehandling og bygge kompetanse hos klinikere

 

Satsingen er basert på dette dokumentet som ble utarbeidet av kreftfaglig, nasjonal skrivegruppe. Se dokumentet «Nasjonal Satsingsområde kreft: Individuell kreftbehandling basert på genprofilen av egen svulst» som er grunnlaget for satsingen.