Myelomatose og ny forskning

Se nyhetsinnslag på TV2 om fremskrittene som er gjort innenfor myelomatose på St. Olavs sykehus.

K.G Jebsen – senter for myelomforskning ved NTNU i Trondheim, med leder Anders Sundan og nestleder Therese Standal i front, startet forskningsprosjektet for to år siden. I et laboratorium ved Gastrosenteret på St. Olavs Hospital blander forskerne kreftceller og normale celler fra pasienter med beinmargs- og blodkreft. Så tester de ut hvilke medikamenter den enkelte pasient responderer best på.

I stedet for å prøve ut forskjellige typer cellegift, uten å vite om de fungerer, vil man nå få svaret før pasienten får cellegiftbehandling. På den måten unngår man at pasienten utsettes for unødvendige bivirkninger.

Se innslaget på TV2 her

– Det vi håper på er å unngå å behandle en pasient med et legemiddel som ikke virker samt at pasienten får bedre livskvalitet og lever lenger, sier forsker Sundan.

NTNU-forskerne mener metoden også kan bidra til at pasienter med andre kreftformer vil overleve sykdommen.

– Det vi gjør kan direkte overføres til andre kreftformer. Man finner samme mutasjon hos pasienter med myelomatose som hos de med bryst- eller prostatakreft, sier forsker Sundan.

Bilde: Forskerne Anders Sundan og Anders Waage.
Fotograf: Geir Mogen, NTNU