Losbykonferansen 2016

Program for konferansen

Program Losby III 10.-11. mars 2016

 

Kreftgenomikk i norsk klinikk: Har vi råd til å la være? 
Konferansier: Overlege, onkolog Hans Petter Eikesdal, Haukeland Universitetssykehus

Dag 1 – 10. mars

10.00 Velkommen til Nasjonal kreftsatsing konferanse
Professor Ragnhild A. Lothe, nestleder Nasjonal Kreftsatsing
10.10 Åpningstale ved Professor Sigbjørn Smeland, leder av Kreftklinikken, Oslo Universitetssykehus (OUS)

10.30 ”Ny kreftbehandling – muligheter og utfordringer i norsk helsevesen”
Professor Stener Kvinnsland, styreleder ved OUS og tidligere adm. direktør, Helse Bergen
11.15 Åpen diskusjon med spørsmål direkte fra salen eller via Sli.do under foredraget

11.30 Lunsj

Ny medisin: Hvor går vi?
12.30 Dr. Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk – ”Fra idé til legemiddel – fremtidige utfordringer for helsevesenet”
12.45 Professor Ivar Sønbø Kristiansen, avd for helseledelse og helseøkonomi, Universitetet i Oslo (UiO) – ”Kreftbehandling: Når nye muligheter møter budsjettbegrensninger”
13.00 Odd Terje Brustugun, overlege, onkolog, OUS – ”Ny behandling – når bør det innføres, og hvem skal få?”
13.15 Åpen diskusjon med spørsmål til panelet: Steinar Madsen, Ivar Sønbø Kristiansen og Odd Terje Brustugun.

13.45 Pause

”Store internasjonale kreftgenomikk initiativer – en oversikt og hva kan vi forvente?”
14.00 Professor Ola Myklebost, leder av Norsk Kreftgenomikkonsortium, OUS/Haukeland Universitetssykehus (HUS)
14.40 Åpen diskusjon med spørsmål direkte fra salen eller via Sli.do under foredraget

Veien fra prekliniske modeller og inn i klinikk
15.00 Professor Rolf Bjerkvig, Universitetet i Bergen (UiB) – ”Fra musemodell til behandling av hjernesvulst hos mennesker”
15.25 Professor Ragnhild A. Lothe, OUS – ”Genomikk av kreftcellelinjer – nyttig i translasjonsforskning?”
15.50 Åpen diskusjon med spørsmål direkte fra salen eller via Sli.do under foredraget

16.00 Pause med lett servering

Innspill fra unge leger og forskere om ny kreftbehandling
16.20 Elisabeth Ognedal Berge, forsker, HUS – ”Implementering avd nestegenerasjonssekvensering av epimutasjoner: erfaringer fra eget prosjekt”
16.30 Peter W. Eide, PhD student, OUS – ”MikroRNA og monitorering av kreftpasienter”
16.40 Sigve Andersen, post doc, onkolog, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) – ”…and never the twain shall meet” – molekylære funn og klinisk utnyttelse ved prostatakreft
16.50 Marthe Løvf, post doc, OUS – ”Prostatakreftgenomikk”
17.00 Anita Sveen, forsker, OUS – ”Prediksjon av neoantigener i tarmkreft fra dypsekvenseringsdata”

18.30 Aperitiff
19.00 Festmiddag


Dag 2 – 11. mars

09.00 ”Paradigm shifts in Precision Medicine: Colorectal Cancer as a Model”
Dr. 
Rodrigo Dienstmann, Vall d’Hebron institute of Oncology, Barcelona
09.45 Discussion: Questions from the audience or by using Sli.do during the presentation

10.00 Pause

10.25 ”Kreftbehandling i vår felles helsetjeneste – hvordan møter vi alt det nye?”
Torgeir Micaelsen, stortingsrepresentant, helsepolitisk talsmann for Ap 

11.00 ”Legens dilemma: pasientens rett versus kostnadsbildet. En gjennomgang av nye forskningsdata og diskusjoner i media.”
Professor Per Eystein Lønning, HUS
11.50 Åpen diskusjon med spørsmål direkte fra salen eller via Sli.do under foredraget

12.05 Oppsummering av Losby III møtet

12.30 Bussen går til Gardermoen

 

Program og video fra Losbykonferansen 2014 og 2015