Om genomisk statistikk

Eivind Hovig har ansvaret for IT-delen ved det store forskningsprosjektet på persontilpasset medisin på kreft. Les intervjuet med professor Hovig for å forstå mer om hvordan de jobber.

Innsamling av sarkomprøver fra hele landet

- Planen vår er å samle inn prøver fra alle pasienter med høygradig sarkom i Norge over 2-3 år, og bestemme sekvensen alle av de knapt 1000 genene som ser ut til å være viktige i kreft, sier kreftforsker Ola Myklebost.

– Vi er inne i en revolusjon

Det sier professor Bass Hassan, University of Oxford, som kommer til den første nasjonale konferanse i Norge innen kreft og genteknologi.

Merkelapper

Norske forskere, ledet av professor Ragnhild A. Lothe ved Oslo universitetssykehus, fant "merkelapper" på arvestoffet DNA som bare finnes i svulster, både polypper og kreft, og ikke i normal tarmslimhinne. Merkelappene finnes seks forskjellige steder på DNA-molekylet.

Kartlegger arvestoffet

Kunnskap om genene i prostatakreftsvulster kan gi mer effektiv og mindre inngripende diagnostisering og behandling av denne kreftformen.

Forskningsrådet satser på kreft

Med programmet BIOTEK 2021 og programmet KREFT 2011-2015 sørger Forskningsrådet for at Norge posisjonerer seg på et område som angår oss alle: Helse

Kreftgenomikk

Norsk kreftgenomikkonsortium (NCGC) driver to store nasjonale forskningsprosjekter innen persontilpasset medisin

Tester skreddersydd behandling

De fleste kreftrelaterte dødsfall skyldes såkalte dattersvulster som har oppstått etter spredning. Nå skal norske pasienter for første gang få behandling skreddersydd sine egne dattersvulster.