Hva vil det si?

Det finnes over 200 forskjellige kreftdiagnoser og kreft kan oppstå nær sagt hvor som helt i kroppen. Det kan være en fast svulst som ved brystkreft eller kreftceller i blodet som ved leukemi eller i lymfesystemet som ved lymfekreft. De hyppigste stedene å få kreft i kroppen blant kvinner og menn i Norge er: bryst, prostata, tarm og lunger.

Flaks, uflaks og kreft

– Alle krefttyper skapes av en kombinasjon av uflaks, miljø og arv. Vi har skapt en matematisk modell som kan vise hvor stor påvirkningskraft hver og en av disse faktorene har, sier Vogelstein til The Guardian.

Oslo Cancer Cluster om persontilpasset behandling

Les Oslo Cancer Cluster (OCC) høringsuttalelse til Nasjonal utredning av persontilpasset medisin i Norge. OCCer en forsknings- og utviklingsklynge innen kreft med rundt 70 medlemmer fra Norge og Skandinavia.

Persontilpasset behandling på Lørdagsrevyen

Fagrådsleder for Nasjonal Kreftsatsing, Per Eystein Lønning ble intervjuet i Lørdagsrevyen, NRK om persontilpasset medisin i mars i 2014. Se Intervjuet med Per Eystein Lønning og en pasient som forteller om livreddende persontilpasset kreftbehandling.

Presentasjoner fra Losby konferansen 2014

Konferansen på Losby Gods 27-28 mars samlet forskere, klinikere og beslutningstagere fra hele Norge til det første møtet om Kreftgenomikk. Her har vi samlet de fleste av presentasjonene som ble fremført.

Undersøker ulike typer lymfekreft

- Jeg jobber som spesialist i kreftsykdommer (onkologi), til daglig som fagansvarlig for behandling av pasienter med lymfekreft. Arbeidsdagen dekkes i stor grad av pasientrettet behandling. Jeg bruker også endel tid på klinisk forskning av lymfekreft i det seksjonen tar del i en rekke studier med utprøving av nye medikamenter og med forbedret bruk av eksisterende medikamenter.

Kreftforeningen om persontilpasset kreftbehandling

Man regner med at to av tre medikamentbehandlinger som gis er uten effekt på kreftsvulsten. Så lenge én av tre blir bedre, ofte helbredet, er det likevel klart at denne behandlingen må gis. I noen tilfeller er det slik at oddsen for å bli bedre eller bra av et medikament er én til ti.