Innsamling av sarkomprøver fra hele landet

- Planen vår er å samle inn prøver fra alle pasienter med høygradig sarkom i Norge over 2-3 år, og bestemme sekvensen alle av de knapt 1000 genene som ser ut til å være viktige i kreft, sier kreftforsker Ola Myklebost.

Håpet er å finne nye mekanismer i denne kreftformen som kan rammes av målrettet behandling som allerede finnes for andre krefttyper, samt å få bedre forståelse av sykdommen og genetiske faktorer som kan disponere.

Det er ikke så mange pasienter som får denne kreftypen, men de behandles mange steder i sykehusene og det er komplisert å få samlet inn alle slag. – Vi vil derfor ihvertfall i første omgang fokusere på de typene vi lettest kan få tak i, og eventuelt utvide etterhvert, sier Myklebost videre.

De kliniske sarkommiljøene i alle helseregioner er med på diskusjoner om hvordan vi skal få dette til, og søknader om etisk godkjenning er under utforming. Vi har også en dialog med pasientforeningen Sarkomer, som er svært engasjert i prosjektet.

Funnene våre vil formidles internasjonalt, og vi håper at de vil føre til klinisk utprøving gjennom bla. World Sarcoma Network, der OUS – Radiumhospitalet er med, konkluderer professor Ola Myklebost med.

NoSarC-prosjektet er under oppstart med støtte fra Kreftforeningen, Helse-Sørøst og Forskningsrådet.

For spørsmål, kontakt Ola Myklebost +47 2278 1779, ola.myklebost@ibv.uio.no