Hva vil det si?

Persontilpasset kreftbehandling

Det finnes over 200 forskjellige kreftdiagnoser og kreft kan oppstå nær sagt hvor som helt i kroppen. Det kan være en fast svulst som ved brystkreft eller kreftceller i blodet som ved leukemi eller i lymfesystemet som ved lymfekreft. De hyppigste stedene å få kreft i kroppen blant kvinner og menn i Norge er: bryst, prostata, tarm og lunger.

Det forskes på å finne likheter og ulikheter i kreftcellene, med fokus på endringer i arvestoffet, såkalt mutasjoner, som oppstår i kreftcellene. Noen kan være årsaken til at kreften oppstod, eller bidrar til at den blir fargligere, mens andre bare er tilfeldigheter uten medisinsk betydning. Finner vi likheter på tvers av krefttyper så kan det være at vi kan bruke samme type medisin for to forskjellige diagnoser. Da blir det viktig å undersøke kreftcellene enda nærmere med tanke på å finne feil som vi ikke har sett før, og prøve ut i laboratoriet om medisinene kan ha effekt også i den aktuelle krefttypen. Vi leter også etter egenskaper som kan si noe om hvem som vil respondere eller ikke på bestemte kreftbehandlinger, for å kunne målrette den bedre. I dette prosjektet samarbeider leger og forskere på universitetssykehus i alle helseregioner. Det er viktig å ikke jobbe alene da det er komplisert puslespill som vi legger og de effektive maskinene som hjelper oss med å legge bitene (lese gener) er kostbare. Sammen utnytter vi kapasiteten både når det gjelder teknologi og når det gjelder å finne svar på spørsmål vi har. Vi håper funnene våre vil bidra til å gjøre kreftbehandlingen enda bedre.

Tekst: Ola Myklebost

Bilde: Prosjektleder Gunhild M. Mælandsmo, leder prosjektet som er hands-on på pasientene: «Actionable Targets in Cancer Metastasis (MetAction) – from Bed to Bench to Byte to Bedside». Les mer om prosjektet her: http://ous-research.no/home/institute/news/12467