– Vi er inne i en revolusjon

Det sier professor Bass Hassan, University of Oxford, som kommer til den første nasjonale konferanse i Norge innen kreft og genteknologi.

De siste ti årene har vi sett en revolusjon i utviklingen av personlig behandling basert på genetisk informasjon, mener den engelske onkologen Bass Hassan. Men mange utfordringer gjenstår.

– Ny teknologi for gensekvensering har åpnet opp for en dypere forståelse av kompleksiteten i kreft. Det er ikke bare forskjellige typer mutasjoner i ulike typer kreft, men også fra kreftcelle til kreftcelle, sier Hassan.

– Ut fra dette kan man enkelt forstå hvorfor en behandling ikke virker på alle pasienter, eller hvorfor effekten kan avta etter hvert, sier han.

For lite tilgjengelig teknologi

Hassan påpeker at personlig medisin egentlig vært til stede helt siden medisinens opprinnelse. Alle leger tar avgjørelser basert på egenskaper ved pasienten og forhold rundt pasienten.

– Men i dag handler personlig medisin om å bruke genetisk informasjon til å sette diagnose og tilpasse behandling, sier han.

Personlig medisin er i varierende grad tatt i bruk i kreftbehandling. Den engelske kreftforskeren er i utgangspunktet optimistisk med tanke på mulighetene den moderne teknologien byr på.

– Jeg vil si vi er inne i en revolusjon, hvor vi foreløpig befinner oss på informasjonsinnsamlingsstadiet. Vi får mange nye ideer og paradigmer som jeg på sikt tror vil hjelpe oss i møtet med det økende antallet kreftpasienter. Men først må flere hindre overvinnes.

Hassan viser blant annet til at den nye teknologien er for lite tilgjengelig i forskning, og at den i for liten grad brukes til å teste nye behandlinger. Det er også for få fagpersoner som kan analysere de kompliserte genetiske dataene, og det trengs avanserte datamaskiner for å håndtere den omfattende informasjonsmengden.

Se foredrag fra Bass Hassan «Future research priorities» om kreft og forskning.

Kilde: Forskningsrådet.no