Undersøker ulike typer lymfekreft

- ser etter mutasjoner for å avdekke nye behandlingsmål

- Jeg jobber som spesialist i kreftsykdommer (onkologi), til daglig som fagansvarlig for behandling av pasienter med lymfekreft. Arbeidsdagen dekkes i stor grad av pasientrettet behandling. Jeg bruker også endel tid på klinisk forskning av lymfekreft i det seksjonen tar del i en rekke studier med utprøving av nye medikamenter og med forbedret bruk av eksisterende medikamenter.

Harald Holte, beskriv feltet du jobber med/din del av prosjektet

– Jeg jobber som spesialist i kreftsykdommer (onkologi), til daglig som fagansvarlig for behandling av pasienter med lymfekreft. Arbeidsdagen dekkes i stor grad av pasientrettet behandling. Jeg bruker også endel tid på klinisk forskning av lymfekreft i det seksjonen tar del i en rekke studier med utprøving av nye medikamenter og med forbedret bruk av eksisterende medikamenter. Lymfekreft er en av svulstgruppene som det gjøres eksomsekvensering på i regi av NCGC. Vi vil undersøke ulike typer av lymfekreft, spesielt de to vanligste typene, for å kartlegge genetiske forandringer med vektlegging på mutasjoner (mindre endringer i DNA basene) med relasjon til prognose og for å avdekke nye behandlingsmål.

Hva vil klinikerne få ut av det? 

– Det er viktig for interesse og forståelse hos klinikere ved vår institusjon at dette banebrytende arbeidet foregår ved vår institusjon. Kreftbehandling i de kommende år vil stille økende krav til klinikere med hensyn til forståelse av biologiske prosesser.

Hva vil pasientene få ut av det? 

– Kreftbehandling er inne i en svært spennende epoke der nye medisiner med mindre bivirkninger viser god effekt. Nytteverdien vil først og fremst komme nye pasienter tilgode, men avdekking av genetiske endringer i svulstvev hos pasienter som inngår i studiene vil også kunne oppleve nytteverdi.

Har du en større visjon? Hvor går veien videre?

–  Perspektivene som funn i våre studier avdekker vil kunne gi viktige bidrag til en mer individualisert og bedre behandling av kreft enn tradisjonell cellegiftbehandling.

Ser verden til Norge på dette feltet? 

Norge er et lite land, men vår gode kretbehandling med nasjonalt register og et landsomfattende prosjekt i regi av NCGC blir lagt merke til internasjonalt.

Formidling; tar du oppdrag? Hvem kan kontakte deg? 

Jeg kan formidle prosjektrelaterte funn om ønskelig og kan kontaktes via koordinator eyrun@kreftsatsing.no