Kartlegger arvestoffet

- genomet til prostatakreftsvulster

Kunnskap om genene i prostatakreftsvulster kan gi mer effektiv og mindre inngripende diagnostisering og behandling av denne kreftformen.

Studie viser at genene som gir kreft, er plasserte i genomet på en slik måte at de gir mest effektiv svulstvekst.

Ved å sekvensere hele arvestoffet (genomet) til svulster og ikke bare se etter hva for mutasjoner det er i det vanlige genomet som fører til kreft, har forskerne forstått biologien til svulsten bedre. I svulstene var det ikke bare mutasjoner, men lange strekk med DNA som var brutt av og flyttet til andre deler av genomet. Men det var ikke tilfeldig hva for DNA det var som flyttet seg. Det var DNA som inneholdt gen som hjalp til med å drive kreftutviklingen fremover, og de var plassert i de delane av genomet der de kunne være mest aktive. For prostatakreft er dette ofte områder som er kontrollert av testosteron og andre mannlige kjønnshormoner.

Diagnose og behandling
I studien har de og identifiser gener som de ikke visste var koplet til prostatakreft. Dette kan brukes som utgangspunkt for å tenke ut hvordan en kan behandle kreften med legemiddel.

Analyse av genomet kan og bli nyttig for å skille aggressive svulster fra ikke-aggressive svulster. I dag brukar en prostataspesifikt antigen (PSA) i blodet, men problemet med det er at en da diagnostiserer kreft hos menn som har ikke-aggressive svulster og som derfor blir operert unødvendig.

Studien ble publisert i tidsskriftet Nature i 2011. 

Kilde: Bioteknologinemda